محمد گرشاسبی
 • نام و نام خانوادگی: محمد گرشاسبی
 • تلفن تماس:  رئیسامور حقوقی
 • داخلی:
 • نمابر:
 • پست الکترونیک: gharardadha@nigc-kd.ir
 • تاریخ تولد:
 • محل تولد:
 • پست سازمانی:
 • مقطع تحصیلی: لیسانس
 • رشته: مهندسی عمران
 • دانشگاه: دانشگاه بوعلی
 • سوابق کاری: 14 سال
 • اهم سوابق شغلی:

  آنالیست ارشد تنظیم قراردادها

  مهندس برآورد

  ناظر اجرای طرح‌های شبکه

شرح وظایف امورحقوقی
 •  تهیه و تنظیم دعاوی حقوقی در محاکم و دادگاه‌های عمومی ( حقوقی - کیفیری)، دادسرا و غیره

 • ارائه مشاوره حقوقی به مدیران و دیگر کارکنان شرکت متبوع

 • انجام امور مربوط به تحصیل اراضی و ثبت اراضی و حقوقی برای عملیات اجرایی شرکت

 • انجام مراحل تحصیل اراضی مورد نیاز طرح‌های مصوب شرکت به منظور ایجاد تأسیسات اداری، فنی، انبار، کارگاه، جمله اساسنامه شرکت، لایحه قانونی، نحوه تملک و خرید اراضی و املاک برای برنامه‌های عمرانی و غیره

 • مذاکره با مالکین و صاحبان اراضی و ابنیه مورد نیاز شرکت جهت واگذاری و اخذ توافق آنها با قیمت تعیین شده و ترتیب انجام تشریفات انتقال آنها

 • درخواست و دعوت از کارشناسان و ارزیابان ادارات ثبت و دادگستری در رابطه با معاینه و ارزیابی اراضی مورد نیاز و اقدام به پرداخت دستمزد آنان

 • مکاتبه و مشاوره با امور حقوقی ستاد در مواقع رفع مشکلات و معضلات مربوط به تحصیل اراضی و اخذ راهنماییهای لازم

 • انجام مشاوره حقوقی در استان و بیان نکته نظرهای حقوقی به مسئولین گاز استان

 • اقدام به پرداخت کلیه هزینه‌های خرید اراضی و ابنیه و اعیان‌ها و دستمزد کارشناسان با هماهنگی رئیس خدمات مالی استان

 • اقدام به پاکسازی حریم خطوط لوله گاز در استان در صورتیکه تجاوز به حریم شده باشد و این اقدام در مرحله اول از طریق مصالحه انجام و در صورت عدم امکان با توسل به قوای انتظامی

 • تنظیم دادخواست و حضور  در مراجع قضایی و ارائه اسناد و مدارک در محاکم بر حسب مورد جهت دفاع از حقوق شرکت در محدوده استان اعم از مراحل بدوی، تجدید نظر و فرجام خواهی

 • اقدام به طرح دعوی علیه متجاوزین به حقوق شرکت اعم از استفاده‌کنندگان غیر مجاز از گاز طبیعی، تصرف‌کنندگان زمین، سرقت اموال شرکت، اختلاس و غیره