امور قراردادها

 • نام و نام خانوادگی: سید اسعد احمدی
 • تلفن تماس: -
 • داخلی: -
 • نمابر: -
 • پست الکترونیک: gharardadha@nigc-kd.ir
 • تاریخ تولد: -
 • محل تولد: -
 • پست سازمانی: رئیس امور قراردادها
 • مقطع تحصیلی: لیسانس
 • رشته: مهندسی عمران
 • دانشگاه: رازی کرمانشاه
 • سوابق کاری: 15سال
 • اهم سوابق شغلی:

  مهندس طراح و اجرای طرحهای ساختمان و تاسیسات

  رئیس دفتر دبیرخانه هیات مدیره


شرح وظایف واحد امورقراردادها
 • برگزاری انواع مناقصه و مزایده
 • تعیین برآورد ریالی پیمان‌ها بر مبنای فهارس بهاء و بخشنامه‌های مربوطه
 • تهیه، تدوین، تنظیم و بررسی اسناد مناقصه و مزایده و انعقاد انواع قراردادها
 • تهیه بانک اطلاعاتی مربوط به تامین کنندگان
 • ارزیابی کیفی حکم مناقصه‌گران