منشور حقوق شهروندی

منشور صیانت از حقوق شهروندی

و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب

مقام معظم رهبری:"روحیه خدمت گذاری، خاکساری، تواضع در مقابل مردم و شناخت عظمت مردم را برای خودتان حفظ کنید، که این نعمت بزرگی است"

اکنون که توفیق یافته ایم به عنوان نماینده ای که از دولت جمهوری اسلامی ایران در خدمت بخشی از مردم عزیز کشور باشیم برخود وظیفه می دانیم ضمن استقبال از این فرصت با ارائه خدمات به بهترین نحو ممکن حسن اعتماد مردم را بیش از پیش جلب نمائیم.

شرکت گاز کردستان که مسئولیت گازرسانی به مشترکین خانگی، تجاری و صنعتی در سطح این استان را بر عهده دارد همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرار داده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش می داند و با رعایت اصول حاکم بر صیانت از حقوق شهروندی، اصل برابری، اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری، اصل احترام و اعتماد، اصل شفافیت، اصل پاسخگویی، اصل عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی، اصل تعهد و وفاداری به سازمان، اصل به کارگیری مهارت و تخصص در انجام ماموریت های خود متعهدانه مفاد منشور به شرح ذیل را به انجام برساند.

·         انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی

·         رعایت نظم و انضباط در انجام فعالیتها و حضور به موقع با آراستگی کامل در محیط سازمان

·         به روز رسانی دانش فنی و تخصصی در حوزه ماموریت سازمان

·         استقرار نظام پیشنهادها و استفاده از ایده ها و افکار جدید

·         افزایش بهره وری نظام اداری از طریق افزایش بهره وری حیطه فعالیت خود

·         حفاظت و استفاده مطلوب از امکانات، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری

·         داشتن روحیه انتقادپذیری و استفاده از انتقادات سازنده به جهت اصلاح و بهبود ماموریت سازمان

·         تلاش در راستای ایجاد ارتباط مناسب و ارائه خدمت بهتر برای مردم و شهروندان که ذی حقان نظام اداری هستند

·         ارائه خدمت با رعایت عادلانه در چارچوب قوانین و مقررات و ضوایط

·         شفاف سازی ارائه خدمات در محدوده وظایف شغلی، اطلاعات و راهنمایی های لازم و مناسب به مشتریان و ذینفعان

·         استقرار مدیریت ارتباط با مشتریان به جهت تسهیل در پاسخگویی و رضایت مندی مشتریان

·         ایجاد روحیه مشارکت سازمانی و توسعه فرهنگ کار تیمی

·         تقدیر و تشکر از خدمات کارکنان و مشتریان به جهت اشاعه فرهنگ قدر دانی

·         ارتقاء دانش، تجربه و توانمندیهای کارکنان بصورت مستمر

 

من ا...التوفیق

احمد فعله گری

مدیرعامل