گواهینامه‌های ایزو

گواهینامه‌هایی که شرکت گاز استان کردستان تاکنون موفق به اخذ آن شده است در زیر نمایش داده شده است. 
 
مدیریت کیفیت (ISO9001:2015)
 
 

 

مدیریت زیست محیطی (ISO:14001:2015) : 


 
 
 
 مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ایی (OHSAS:18001:2007): 

 
 
 
گواهی ISO 10015:1999:
 
 
 
گواهی HSE-MS:
 
 
 
 گواهی ایزو 50001:2011 :
 
گواهی ایزو 10002:2014 : 
 
 
 
گواهی ایزو 10004:2012 :