شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
تعداد واحدهای صنعتی گازدار مصوبه شورای اقتصاد استان کردستان به 619 مورد رسید
مهندس فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان گفت : گازدار شدن صنایع و واحدهای تولیدی بخش صنعتی و کشاورزی کردستان، گامی مهم در جهت افزایش تولید ، رشد و توسعه استان کردستان دارد و به گفته کارشناسان استفاده بخش صنعت و کشاورزی از گاز، نقش مهمی در کاهش هزینه ها و بالا بردن بازدهی و راندمان تولید دارد.

به  گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان مهندس احمد فعله گری درمورد روند افزایشی بهره مندی جمعیت استان کردستان از گاز طبیعی اظهارداشت :  در 2 دهه اخیر استفاده از گاز طبیعی در کشورمان روند بسیار سریعی داشته و اغلب مردم در شهرها و روستاها از این نعمت بهره مند شده اند که این روند در استان کردستان با شتاب بیشتری در حال تکوین است.

وی افزود : در این میان استفاده از گاز طبیعی در صنایع و واحدهای تولیدی کشاورزی نیز در سال های اخیر روند رو به رشدی داشته است که نشان از اهمیت و جایگاه این سوخت در چرخه اقتصادی دارد.

مهندس فعله گری درمورد وضعیت پیشرفت مصوبات شورای اقتصاد چنین گفت : براساس ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر گازرسانی به صنایع، شرکت گاز استان کردستان اقدامات خوبی در این راستا را آغاز کرد و صنایع فاقد گاز با بررسی های کمیته گازرسانی به واحدهای صنعتی شناسایی و برنامه ریزی مدونی برای بهره مندی آنان از گاز طبیعی انجام شده است.

فعله گری یادآور شد: در استان کردستان واحدهای  صنعتی مشمول مصوبه شورای اقتصاد که سالانه بیش از 50 میلیون لیتر سوخت مایع مصرف می کردند که با برنامه ریزی صورت گرفته به ترتیب اولویت ، صنایع پر مصرف و دارای آلایندگی فراوان گازدار شده اند که تا کنون 619 واحد صنعتی با مصرف سالانه حدود 40 میلیون لیتر تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند که معادل 80 درصد حجم جایگزینی را شامل می شود.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان در ادامه بر روند اجرای مصوبات شورای اقتصاد تاکید کرد و ادامه داد : با گازرسانی به تعداد 619 واحد صنعتی مصوبه شورای اقتصاد 384 کیلومتر شبکه گذاری و 500 میلیارد ریال هزینه صرف گردیده است .   

 
A+ A-