شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان؛درهفت ماهه اول سال جاری مصرف بیش از 1 میلیارد و 468میلیون متر مکعب گازطبیعی در استان کردستان
مهندس احمد فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان گفت : مشترکان در بخش های خانگی ، صنعتی و تجاری در هفت ماه منتهی به پایان مهرماه سال جاری بیش از 1 میلیارد و 468 میلیون و 836 هزار و 712 متر مکعب گازطبیعی مصرف کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، مهندس احمد فعله گری با اینکه مصرف گاز طبیعی و محاسبه گاز بهاء براساس فصل سرد و گرم صورت می گیرد که طول مدت زمانی فصل سرد از پانزدهم آبان ماه شروع و پانزدهم فروردین ماه به اتمام می رسد در فصل سرد مشترکین گاز طبیعی از یارانه بیشتری برخوردار می شوند .

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با اشاره به بهره مندی 100 درصدی جمعیت شهری و 93 درصدی خانوار روستایی واجد شرایط استان  از گاز طبیعی گفت: به طور میانگین بیش از 98 درصد انرژی گرمایشی بخش خانگی استان با گاز طبیعی تامین می‌شود.

این مقام مسئول تصریح کرد : مصرف کل استان در هفت ماهه منتهی به پایان مهر ماه سال جاری در تمامی بخش ها 1 میلیارد و 468 میلیون و 836 هزار و 712متر مکعب بوده که میزان مصرف در بخش سی ان جی 106 میلیون و 938 هزار متر مکعب ، صنعتی 148 میلیون و 133 هزار ، تجاری 27 میلیون و 607هزار و خانگی 463 میلیون و 946هزار ، نیروگاه سنندج 696میلیون و 581 هزار ، بخش عمومی 12 میلیون و 263 هزار  و آموزشی 7 میلیون و 908 هزار و اماکن مذهبی 5 میلیون و 456 هزار متر مکعب بوده است.

فعله گری در مورد نسبت مصرف بخش های مختلف در سال جاری این چنین توضیح داد : سی ان جی 7 درصد ، صنعتی 10 درصد ، تجاری و عمومی 4 درصد ، خانگی 32 درصد و نیروگاه سنندج 47 درصد از کل مصرف استان در هفت ماهه سال جاری را به خود اختصاص داده اند. 

 
A+ A-