شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
بازدید مدیرعامل گاز کردستان از پروژه های فعال شهر شویشه شهرستان سنندج
مهندس احمد فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان به همراه تعدادی از مسئولین ستادی از پروژه های گازرسانی روستایی شهر شویشه شهرستان سنندج بازدید بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، مهندس احمد فعله گری مدیر عامل در این بازدید در مورد توسعه گازرسانی بخش روستایی شهرستان سنندج چنین گفت : این شهرستان دارای 196 روستای دارای سکنه است که قابلیت گازرسانی برای 189 روستا فراهم است که تا کنون به 159 روستا گازسانی صورت گرفته و عملیات گازرسانی در 27 روستا در حال اجراء بوده و کارهای مطالعاتی برای 3 روستای باقیمانده در دست اقدام می باشد..

 وی افزود : شرایط توپوگرافی و ویژه منطقه شهر شویشه بخش کلاترزان که کوهستان های رفیع و مسیر تردد آن پیچ در پیچ و دارای شیب های تند است و زمین مسیر عبور لوله های گاز از جنس سنگ بسیار محکم بوده که عملیات حفاری برای دفن لوله های  گاز را با دشواری های فراوانی روبرو ساخته که مشابه آن کمتر در جاهای دیگر ایران مشاهده می شود.

 مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در مورد پروژه های فعال شهر شویشه شهرستان سنندج اظهار داشت : پروژه های فعال شهر شویشه شهرستان سنندج در سه مجتمع اصلی در حال فعالیت است که می توان به گازرسانی به مجتمع سرهویه اشاره کرد که خوشبختانه این پروژه در حال اتمام بوده که تاکنون 250 انشعاب نصب شده است .

 وی یادآور شد : در حال حاضر پروژه گازرسانی به مجتمع روستایی شانشین که شامل 19 روستا و گازرسانی به مجتمع روستایی رشنش که شامل 6 روستا می باشد در حال فعالیت می باشد.

 وی تصریح کرد : برای اتمام پروژه گازرسانی به مجتمع روستایی رشنش که شامل روستاهای کرگینه ، تازه آباد کیخسرو ، پیچون ، دادانه ، رشنش ، خانقاه و 2 واحد مرغداری نیاز است 26 هزار متر لوله گذاری در این مسیر صعب العبور صورت گیرد که تاکنون 18هزار متر از آن لوله گذاری شده است .

 مهندس فعله گری به هزینه اجرای این پروژه اشاره کرده و گفت : اجرای پروژه گازرسانی به این مجتمع با احتساب هزینه های پشتیبانی و تحصیل اراضی به 35 میلیارد ریال می رسد و سالانه در مصرف 1 میلیون و 200 هزار لیتر سوخت های مایع صرفه جویی می گردد و پیش بینی می گردد 255 انشعاب نیزنصب گردد .

 مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در ادامه بازدید در مورد گازرسانی مجتمع روستایی شانشین چنین گفت : این مجتمع شامل 19روستا بوده که تاکنون در این مجتمع روستایی 91 هزار و 896 متر لوله گذاری اجراء شده است و پیش بینی می گردد 551 مورد انشعاب نصب گردد .

 لازم به ذکر است تعداد کل مشترکان شهرستان سنندج 174 هزار و 461 مشترک است که تعداد 80 هزار و 595 مورد در منطقه 1 و تعداد 94 هزار و 166 مورد مشترک ، جزء منطقه 2 می باشند.

 
A+ A-