شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان ؛واحد بازرسی فنی چشم های همیشه بیدارشرکت های گاز استانی اند
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در هنگام بازدید و دیدار با رئیس جدید واحدبازرسی فنی ضمن تبریک به مناسبت انتصاب وی در این واحد حساس ، بیان داشت : بازرسی سرزده ، مستمر و مداوم در طول سال از پروژه‌های در دست اجرا به منظور بررسی کیفی و فنی اجرای کار در چهار چوب مشخصات و استانداردهای قابل قبول شرکت ملی گاز و مشخصات پیمان و تهیه لیست نواقص و اشکالات برای ارائه به مسئولین پروژه‌ها و مدیر عامل از مهمترین وظایف واحد بازرسی فنی است .

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان مهندس احمد فعله گری در مورد نقش حساس واحد بازرسی فنی چنین گفت : کارکنان واحد بازرسی فنی دارای چشم های همیشه بیدارند و با رصد همیشگی نحوه اجرای پروژه ها و نظارت بر خرید کالاهاو تجهیزات استاندارد ، ضریب اطمینان پروژه ها را ارتقاء بخشیده و این امر جایگاه ویژه بازرسی فنی را نشان می‌دهد.

وی افزود :  خوشبختانه واحد بازرسی فنی در شرکت گاز استان کردستان مورد توجه خاص و ویژه ای بوده و اولویت اصلی در اجرای پروژه های گازرسانی است که از ابتدای شروع پروژه یعنی خرید تجهیزات ، تجهیز انبار تا نصب انشعاب را رصد می کند و همیشه اهمیت بسیار بازرسی فنی در انجام پروژه ها مد نظر قرار می گیرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان بازدید مستمر و مداوم پرسنل بازرسی فنی را به منظور شناسایی نقاط بهبود دارای اهمیت دانست و اضافه کرد : با هدف شناسایی، تدوین و بازنگری استانداردها و دستورالعمل های فنی و ایجاد بهبود در فرآیند انجام فعالیت ها ، بازدید برنامه ریزی شده کارشناسان واحد بازرسی فنی ، دارای اهمیت ویژه و حساسی است که می تواند در اتمام به موقع پروژه ها نقش اساسی ایفا کند و یکی دیگر از وظایف مهم بازرسی فنی نظارت بر نحوه نگهداشت تجهیزات، ایستگاه ها و کنترل و نظارت بر اجرای فرآیندها است..

وی تاکید کرد: زمانی که کارشناسان بازرسی فنی متوجه مشکلی در پروژه می شوند باید آن را خیلی جدی و دقیق بررسی و برای رفع آن مشکل هوشمندانه بیاندیشند تا از تکرار آن جلوگیری شود. ما باید این دیدگاه را که بازرسی فنی گلوگاه است را اصلاح  و تمام تلاشمان بر این باشد که پروژه ها با سهولت، کیفیت و امنیت کامل به بهره برداری برسند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در پایان اشاره کرد: امیدوارم بتوانیم با اتحاد و یکپارچگی بین بازرسان فنی و واحدهای خرید و اجرای طرح ها به هدف استراتژیک برنامه ریزی شده ، دست یابیم.

در ادامه جلسه مهندس پیمان الهیاری رئیس جدید واحد بازرسی فنی ضمن خوش آمدگویی به مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان اظهارداشت : حساسیت و لزوم رعایت ایمنی و ملاحظات عملیاتى در واحدهای بازرسی فنی بسیار پررنگ است و این واحد به عنوان چشم های بینای گازهای استانی وظیفه کنترل تمام فعالیت از لحظه خرید کالا برای پروژه ها تا نقطه پایانی و بهره برداری از آن را بطور مداوم و با حساسیت ویژه رصد می کند.

وی ادامه داد: بازرسی فنی از تجهیزات و تاسیسات ادارات تابعه موجب کاهش حوادث و جلوگیرى از بکارگیری اتصالات غیر استاندارد و نا ایمن شده و سلامت و اطمینان از عملکرد تجهیزات را تضمین می‌کند.

در پایان این جلسه کارشناسان واحد بازرسی فنی نکات فنی و کارشناسی مد نظر خود را برای بهبود و ارتقای فعالیت ها بیان کردند.

 
A+ A-