شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
شرکت گاز استان کردستان با افتتاح و کلنگ زنی 135 پروژه به استقبال هفته دولت می رود
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دولت بخصوص شهید رجایی و شهید باهنر و آغاز هفته دولت و تسلیت به مناسبت آغاز ماه های محرم و صفر اظهار داشت : شرکت گاز استان کردستان با افتتاح و کلنگ زنی 135 پروژه به استقبال هفته دولت می رود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان مهندس احمد فعله گری در مورد افتتاح پروژه های گازرسانی در هفته دولت چنین گفت : در هفته دولت سال جاری تعداد 37 پروژه روستایی افتتاح می گردد که شامل : 4 پروژه روستایی در شهرستان بانه ، 12 پروژه روستایی در شهرستان بیجار ، 5 پروژه روستایی در شهرستان دیواندره ، 2 پروژه روستایی در شهرستان دهگلان ، 4 پروژه روستایی در شهرستان سقز ، 1 پروژه روستایی در شهرستان سنندج ، 4 پروژه روستایی در شهرستان کامیاران و 5 پروژه روستایی در شهرستان مریوان می باشد.

وی افزود : به مناسبت گرامیداشت هفته دولت همچنین تعداد 53 پروژه صنعتی افتتاح می گردد .

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان اعتبارات هزینه شده برای پروژه های افتتاح شده را این گونه تشریح کرد : مجموع کل اعتبارات هزینه شده برای پروژه های قابل افتتاح در بخش های روستایی و صنعتی 451 میلیارد ریال می باشد .

مهندس فعله گری در مورد پروژه های که در هفته دولت عملیات اجرایی آن ها آغاز می گردد را این گونه بیان کرد : در بخش کلنگ زنی 5 پروژه روستایی در شهرستان بیجار ، 2 پروژه روستایی در شهرستان دهگلان ، 10 پروژه روستایی در شهرستان دیواندره ، 7 پروژه پروژه روستایی در شهرستان سنندج ، 5 پروژه روستایی در شهرستان کامیاران ، 5 پروژه روستایی در شهرستان مریوان مجموعا 33 پروژه روستایی عملیات اجرایی آغاز خواهید گردید.

وی تاکید کرد : در بخش صنعتی نیز 12 پروژه عملیات اجرایی آن آغاز خواهید گردید.

فعله گری در مورد اعتبارات پیش بینی شده در بخش کلنگ زنی چنین توضیح داد : مجموع اعتبارات در نظرگرفته شده در بخش  کلنگ زنی پروژه های روستایی و صنعتی 390 میلیارد ریال می باشد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در پایان بیاناتش گفت : جمع کل اعتبارات هفته دولت در بخش های پروژه های قابل افتتاح و پروژه های کلنگ زنی 841 میلیارد ریال می باشد.

 
A+ A-