شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان؛درصد نفوذ پذیری گاز طبیعی در جمعیت کردستان به 97/5 درصد رسید
مهندس احمد فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان ضمن تشکر از همدلی و تلاش بی وقفه همه ی کارکنان شرکت گاز استان کردستان در بخش های مختلف اجرایی و پشتیبانی اظهار داشت : در سال 98 با تمام تلاش ها و زحمات صورت گرفته ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت روستایی به 92 درصد و در جمعیت شهری 100 درصد و در مجموع نفوذ درجمعیت کل استان به مرز 98 درصد رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان مهندس احمد فعله گری در مورد برنامه های آتی شرکت اظهار داشت: در سال جاری برنامه ریزی برای گازرسانی به 150 روستا صورت گرفته که با تحقق این هدف در صد نفوذ پذیری در جمعیت روستایی تا پایان سال از 92 درصد فعلی به 95 درصد افزایش می یابد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان گزارشی در مورد تعداد کل مشترکین ارائه داد و بیان داشت : در حال حاضر تعداد کل مشترکین  540 هزار و 692  مورد می باشد که 399 هزار و 681مورد در شهرها و 141هزار و 011 مورد در روستاها زندگی می کنند .

لازم به ذکر است طبق سرشماری انجام گرفته در سال 95 جمعیت استان کردستان 1 میلیون و 603 هزار نفر بوده که طبق برآورد جمعیتی در سال 98 جمعیت استان کردستان به 1 میلیون و 681 هزار نفر افزایش یافته که در حال حاضر بیش از 1 میلیون و 600 هزار نفر از گاز طبیعی بعنوان انرژی اصلی استفاده می نمایند.

 
A+ A-