شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان؛جایگاه های CNG استان کردستان در سال گذشته بیش از 170 میلیون متر مکعب گاز مصرف کردند
مهندس احمد فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان اظهارداشت : بخش حمل و نقل در استان کردستان در سال گذشته بیش از 170 میلیون متر مکعب گاز طبیعی مصرف کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، مهندس احمد فعله گری در مورد جایگاه های فعال  CNG در استان گفت : در استان کردستان تعداد 52 جایگاه CNG برای خدمت رسانی در بخش حمل و نقل فعال است و با توجه به اهمیت و سهولت دسترسی به سوختی پاک و ارزان قیمت و ارائه خدمات مستمر و مداوم ، اهمیت گاز طبیعی در بخش تامین سوخت خودروها دو چندان نمایان می گردد .

وی افزود : در سال 97 مصرف جایگاه های CNG در سطح استان بیش از 177 میلیون متر مکعب بوده در حالیکه این مصرف در سال 98 با کاهش 7 میلیون متر مکعبی روبرو بوده که علت آن شیوع ویروس کرونا و محدویت های ایجاد شده در سفرها مسبب آن بوده است.

فعله گری یادآور شد : در سه ماهه اول سال 98 مصرف کل جایگاه های CNG در سطح استان کردستان بیش از 42 میلیون و 600 هزار متر مکعب بوده که در سال 99 این رقم به 41 میلیون و 420 هزار متر مکعب رسیده است .

لازم به ذکر است با مقایسه مصرف جایگاه های CNG در سال های 97 و 98 کاهش  3/78 مشاهده می گردد.

 
A+ A-