شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت استان کردستان؛تمدید 8 گواهینامه سیستم مدیریت توسط شرکت گاز استان کردستان نشان از تفکر سیستمی دارد
مهندس احمد فعله گری مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان از تمدید 8 گواهینامه سیستم مدیریت عملکرد خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان ، مهندس احمد فعله گری در باره مطلب فوق اظهار داشت: تمدید 8 گواهینامه سیستم مدیریت توسط شرکت گاز استان کردستان نشان از تفکر سیستمی دارد  و بر اساس فرآیند ایزو و طی برنامه ریزی های صورت گرفته برای به روزرسانی و دریافت گواهینامه های مد نظر شرکت ، 600 نفر ساعت جلسه مشترک با واحد سیستم های مدیریت و تعالی سازمانی ، مشاوران و نماینده واحدها جهت بروز رسانی گواهینامه های استانداردسازی خدمات تشکیل شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در مورداقدامات انجام گرفته ؛ گفت : در راستای تمدید و به روز رسانی   گواهینامه های مد نظر شرکت استان کردستان  در سال 1398 تعداد 8 سیستم مدیریتی قبلی شرکت شامل استاندارد تضمین کیفیت ISO 9001:2015 ، استاندارد مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015 ، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001:2007 و مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE-MS:2015 استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001: 2011 ،  سیستم مدیریتی رسیدگی به شکایات ISO10002:2014، سیستم سنجش رضایت مندی ذینفعان ISO 10004:2012 ،  استاندارد فرآیند آموزش ISO10015 : 1999 بروز رسانی و مستقر گردید که زمینه را جهت یکپارچه سازی خدمات و بهبود مستمر در راستای تحقق اهداف بلند مدت برنامه ریزی شده فراهم کرده است .

لازم به توضیح است استقرار سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات ISO10002:2014 و سیستم سنجش رضایت مندی ذینفعان ISO 10004:2012 در راستای بهبود مستمر و ارتقای سلامت اداری است که از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و تعامل با ذینفعان را هدفمند و خدمات ارائه شده را مطلوب تر می تماید.

لازم به ذکر است گواهینامه های صادر شده سیستم مدیریت کیفیت برای شرکت گاز استان کردستان توسط شرکت توف اینسرت صادر و تا تاریخ     31 /01 /2021 میلادی اعتبار دارد .

 
A+ A-