شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان؛تامین گاز مصرفی مورد نیاز نیروگاه گازی سیکل ترکیبی شهرستان سنندج
مهندس احمد فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در مورد افزایش مصرف گاز طبیعی در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج اعلام کرد: هر سال با عبور از فصل سرما و به تبع آن افزایش دمای هوا مصارف گازطبیعی برای استفاده گرمایشی با کاهش محسوسی روبرو شده و با روشن شدن وسایل سرمایشی منازل مسکونی ، مراکز عمومی و تجاری و ادارات با افزایش بسیار قابل ملاحظه ای مصرف برق مواجه می شوند و نیروگاه 1000 مگاواتی تولید برق شهرستان سنندج برای افزایش تولید و رفع نیاز این بخش نیاز به سوخت مطئمن و دائم دارد که گاز طبیعی این منبع مورد نیاز را تامین می کند و میزان گاز تحویلی به این نیروگاه با افزایش چشمگیری روبرو می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، مهندس احمد فعله گری همچنین با بیان اینکه پر مصرف ترین مشترک استان کردستان نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج در روزهای پر مصرف تابستان با مصرف بیش از 3/9 میلیون متر مکعب در روز است بیان داشت : مصرف گاز برای نیروگاه های حرارتی به دلیل صرفه اقتصادی به لحاظ کاهش هزینه های بهره برداری و تعمیرات واحد های نیروگاهی، افزایش قابلیت اطمینان بهره برداری و کاهش تبعات زیست محیطی در اولویت قرار دارد اما در روز های سرد امسال به دلیل افزایش میزان مصرف گاز در بخش خانگی امکان تامین 100درصدی گاز مورد نیاز این نیروگاه ها فراهم نشده است و نیروگاه سنندج نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود : نیروگاه گازی سیکل ترکیبی تولید برق شهرستان سنندج در اردیبهشت ماه سال جاری 112 میلیون و 920 هزار متر مکعب و در خرداد ماه نیز 112 میلیون و 678 هزار متر مکعب گاز طبیعی مصرف کرده است .

لازم به ذکر است حدود 30 درصد از گاز طبیعی وارده به استان سالیانه در نیروگاه گازی سیکل ترکیبی تولید برق شهرستان سنندج مصرف می شود که سال گذشته مصرف این نیروگاه 832 میلیون و 290 هزار متر مکعب بوده است .

 
A+ A-