شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل گاز کردستان ؛سال گذشته 883 کیلومتر شبکه گذاری گاز شهری و روستای در استان کردستان انجام گرفته است
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان از اجرای 883 کیلومتر شبکه گذاری در سال گذشته خبرداد و گفت: در سال 98 برای گازرسانی به 128 روستا 19 منطقه مسکونی کوخ و 224 واحد صنعتی این حجم لوله گذاری صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان،  مهندس احمد فعله گری  با اشاره به عملیات گازرسانی به روستاهای استان گفت: سال گذشته 46 روستا در هفته دولت ، 82 روستا و 19 کوخ واقع شده در مناطق مرزی بانه در دهه مبارک فجر گازدار شده که با احتساب گازدارشدن این موارد تعداد روستاهای گازدار استان کردستان در پایان سال 98 به 1 هزار و 296 روستا و 19 کوخ در مناطق مرزی شهرستان بانه  ارتقاء یافته است.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان  با بیان اینکه با گازدار شدن این تعداد روستا ضریب نفوذ در جمعیت روستایی با جهش بسیار خوبی روبرو بوده اظهار داشت : نفوذ گاز طبیعی در بخش روستائی که در اوایل سال 98 در حدود 87 درصد بود با تلاش کارکنان شرکت گاز استان کردستان و همراهی پیمانکاران بخش اجرایی در پایان سال با جهش قابل ملاحظه ای به 92 درصد نفوذ در جمعیت روستایی ارتقاء یافته است  .

فعله گری یادآور شد : با بررسی حجم لوله گذاری در سال گذشته مشخص می گردد هر روز 2/5 کیلومتر شبکه گذاری در سطح استان کردستان انجام گرفته که پیش بینی می گردد در سال 1399 با در نظر گرفتن مسیر طولانی و پر پیچ و خم روستاهای باقیمانده حجم لوله گذاری به بیش از 3 کیلومتر در هر روز افزایش یابد.

فعله گری وضعیت نفوذ پذیری گاز طبیعی  در استان کردستان را این گونه تشریح کرد: درصد نفوذ پذیری در جمعیت شهری 100 درصد و در جمعیت روستایی 92 درصد که در مجموع 97/5 درصد از کل جمعیت استان کردستان تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند.

لازم به ذکر است در حال حاضر تعداد کل مشترکین شرکت گاز استان کردستان در بخش های خانگی ، تجاری و صنعتی 540 هزار مورد می باشد.

 
A+ A-