شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مهندس فعله گری مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان؛بیش از 14 هزار کیلومتر شبکه گاز در سال گذشته در سطح استان کردستان مورد نشت یابی قرار گرفته است
مدیر عامل شرکت گاز کردستان در جلسه هیات رئیسه که در روز شنبه مورخ سیزدهم اردیبهشت ماه سال جاری در سالن جلسات این شرکت برگزار شد به اهمیت و حساسیت نشت یابی اشاره و آنرا مهمترین عامل در جهت جلوگیری از هدررفت منابع انرژی دانست .

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان ، مهندس احمد فعله گری با اعلام این خبر افزود: نشت گاز پدیده خطرناکی است که همواره امکان بروز آن در مسیر خطوط لوله وجود دارد. نشتی تاسیسات رو زمینی تا حدودی از صدای نشتی و بوی حاصل از نشت قابل تشخیص است ، اما در تاسیسات زیر زمینی به علت مخفی بودن و امکان رسیدن گاز های نشت یافته به منازل مسکونی در شهرها و روستاها  و مناطق خطرناک، در نزدیکی تاسیسات و مراکز حساس ، نشتی به راحتی قابل تشخیص نبوده و می تواند در صورت عدم تشخیص حوادثی را ایجاد نماید و به  دلیل حساسیت این موضوع برای نشت یابی  خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز هر سال برنامه ریزی مدونی تدوین گردیده و مطابق با برنامه ریزی مراحل انجام کار پیش رفته است .

مهندس احمد فعله گری  با اعلام اینکه در راستای بهره برداری ایمن، شناسایی و کنترل خطرات و ریسک ها، اجتناب از بروز حوادث و همچنین تطابق هر چه بیشتر امور و فعالیت ها با استاندارد و دستورالعمل های شرکت ملی گاز ایران بازرسی هایی از پروژه های در حال اجرا، ایستگاه های تقلیل فشار و سیستم حفاظت کاتدی صورت پذیرفته است؛ اظهار داشت: با زحمات کارکنان خدوم بازرسی فنی در سال گذشته ؛ 14  هزار و 200 کیلومتر شبکه توزیع و خط تغذیه و 286 هزار و 752 عدد انشعاب نشت یابی شده است.

مهندس فعله گری مدیر عامل شرکت گازاستان کردستان در پایان سخنانش تصریح کرد : در سال 99 برنامه های مدونی برای شناسایی و رفع نشتی ها توسط واحد بازرسی تدوین گردیده که تحقق این اهداف می تواند زمینه ساز ارائه خدمات بدون حادثه باشد

در ادامه این جلسه مهندس حسینی رئیس بازرسی فنی در مورد اقدامات واحد خود اظهارداشت: آمار و ارقام حاصل از نشت یابی و اقدامات فوری رفع نشتی های درجه یک بیانگر دقت بالای اکیپ های نشت یابی و نرم افزار مورد استفاده بوده و  در سال گذشته 804 مورد نشتی درجه یک کشف شده و با اعلام فوری نسبت به رفع آنها اقدام شده است که این مهم در حذف نشتی و انتشار آن در محیط بطور چشمگیری موثر بوده است  

وی در پایان سخنانش تعداد موارد نا ایمن شناسایی شده را 3 هزار و 328 مورد اعلام کرد و توضیح داد این موارد ناایمن عمدتا ناشی از حفاری های غیر مجاز ، ساخت و ساز و توسعه بافت های شهری بدون اعلام و هماهنگی با شرکت گاز استان کردستان  بوجود آمده است .  

 
A+ A-