شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان؛ برای سنجش میزان رضایتمندی مشترکین و ذینفعان بصورت مستمر طرح افکارسنجی اجراء می‌گردد
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان گفت: بسیاری از سازمان‌هایی که در زمینه‌های مختلف فعالیت دارند علاقمندند که میزان رضایت یا وفاداری مشتریان خود را بسنجند تا بتوانند برای تامین خواسته‌های آنان برنامه‌ریزی صحیحی انجام دهند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان احمد فعله‌گری در مورد تعریف کلی رضایت‌سنجی از ذینفعان چنین گفت: رضایت مشتری میزان پوشش انتظارات مشتریان از خدمات یا محصولات می‌باشد. با توجه به این تعریف رضایت مشتری تنها به اینکه ما در مقابل مشتریان خود چگونه عمل می‌کنیم بستگی نداشته، بلکه به میزان انتظار مشتری از ما نیز وابسته است.

وی افزود: رضایت مشتری معمولا پس از دریافت سرویس و یا مصرف یک محصول ایجاد می‌شود که ممکن است راضی یا ناراضی باشد. رضایت، یک احساس مثبت در مشتری است که پس از استفاده از محصول یا دریافت خدمت ایجاد می‌گردد. این احساس رابطه مستقیمی با سطح انتظارهای مشتری و همچنین کیفیت محصول یا خدمت دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در ادامه اظهاراتش گفت: اگر محصول و خدمات دریافت شده توسط مشتری، مطابق سطح انتظاراتش باشد، مشتری احساس رضایت خواهد داشت و در صورتی‌ که سطح کیفیت ارائه شده فراتر از سطح انتظار او باشد، مشتری حس ذوق‌زدگی و رضایت بیشتری خواهد کرد. در مقابل این مسئله بدیهی است که کیفیت پایین‌تر کالا و خدمات نسبت به انتظار مشتری، منجر به نارضایتی مشتری خواهد شد.

فعله‌گری در مورد بررسی نتایج طرح نظرسنجی از ذینفعان بیان داشت: با ساختن مقیاس و شاخص مناسب، می‌توان یک بانک اطلاعاتی قوی پدید آورد و با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان شاهد ارتقاء سطح رضایت‌مندی شد.

وی یادآور شد: طرح نظرسنجی از ذینفعان هر سال توسط واحد روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان و با بکارگیری مشاوران خبره در این زمینه برنامه‌ریزی و اجراء می‌گردد و پس از تحلیل نتایج، اقدامات اصلاحی برای افزایش سطح رضایت‌مندی از ذینفعان تعریف می‌گردد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان نتایج طرح‌سنجی را اینگونه توصیف کرد: تحلیل داده‌های بخش‌های مختلف طرح نظرسنجی نمایانگر اینست که در بخش مشترکین و جامعه 80 درصد، متقاضیان و مراجعان 93 درصد و کارکنان 73 درصد بوده است.

فعله‌گری در پایان سخنانش به افزایش سطح رضایت‌مندی اشاره کرد و افزود: با بررسی و تحلیل داده‌های دو سال پیاپی 97 و 98 در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که در کل رضایت‌مندی 8 درصد رشد مثبت داشته است.  

 
A+ A-