شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان؛ کردستانی‌ها تا پایان آذر ماه سال 98 بیش از 1 میلیارد و 952 میلیون مترمکعب گاز طبیعی مصرف کرده‌اند
هوشنگ اولی‌زاده مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان اظهار کرد: مشترکان شرکت گاز استان کردستان در 9 ماهه سال جاری منتهی به روز سی‌ام آذر ماه، 1 میلیارد و 952 میلیون و 985 هزار و 733 مترمکعب گاز مصرف نموده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 03/0 درصدی مواجه بوده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان هوشنگ اولی‌زاده با اشاره به مصرف گاز در مدت مشابه سال قبل افزود: مشترکان شرکت گاز استان کردستان در 9 ماهه منتهی به روز سی‌ام آذر ماه سال 97 مصرفی برابر با 1 میلیارد و 952 میلیون و 303 هزار و 964 مترمکعب داشته است.

اولی‌زاده در مورد مصرف آذرماه سال جاری و مقایسه با سال گذشته اینگونه بیان داشت: در آذرماه سال 97 مصرف مشترکین شرکت گاز استان کردستان برابر با 263 میلیون و 888 هزار و 91 مترمکعب بوده که در آذر ماه سال 98 این میزان مصرف برابر با 288 میلیون و 458 هزار و 598 مترمکعب بوده که نمایانگر افزایش 9 درصدی است.

وی یادآور شد: مصرف نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج در آذر ماه سال 97 برابر با 63 میلیون و 565 هزار و 445 متر مکعب بوده و در آذر ماه سال 98 با محدودیت مصرف نیروگاه، میزان مصرف برابر با 28 میلیون و 111 هزار و 476 مترمکعب بوده است.

مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان در مورد پرمصرف‌ترین روز آذرماه سال جاری و سال گذشته چنین گفت: پر مصرف روز آذر ماه سال 97 روز 98/09/18 با مصرف 9 میلیون و 778 هزار و 102 مترمکعب بوده است و در آذر ماه سال 98 پرمصرف‌ترین روز 98/09/26 که نشان‌دهنده مصرف 10 میلیون و 502 هزار و 117 مترمکعب بوده است.

 
A+ A-