شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان؛ اجرای 120 کیلومتر شبکه و خط تغذیه در تیر ماه سال جاری در سطح استان کردستان
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان از اجرای بیش از 120 کیلومتر خط تغذیه و شبکه گازرسانی در سطح استان کردستان در تیر ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان مهندس احمد فعله‌گری در مورد شرایط سخت اجرای پروژه‌های گازرسانی چنین گفت: شرایط ویژه و جغرافیایی استان کردستان شرایط انجام پروژه‌ها را بصورت خاص می‌طلبد و شرکت گاز استان کردستان تمامی امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی را بسیج نموده تا گاز طبیعی را در گسترده استان بگستراند.

وی افزود: به منظور توسعه شبکه گازرسانی و پوشش جامع مناطق مختلف شهری و روستایی استان، بیش از 292 کیلومتر شبکه و خطوط تغذیه گاز در سال جاری در سطح استان کردستان اجراء شده و همانطوریکه اشاره شد بیش از 120 کیلومتر آن فقط در تیرماه بوده است.

 فعله‌گری ادامه داد: بیش از 10 هزار و 205 کیلومتر خط تغذیه و شبکه و 1452 کیلومتر خط انتقال در استان تاکنون انجام شده است که گاز موردنیاز 31 شهر و 1 هزار و 177 روستا را در کل استان تامین می‌نماید.

 مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در پایان سخنانش به پروژه‌های فعال استان اشاره کرد و بیان داشت: عملیات اجرایی گازرسانی به 200 روستا و 210 واحد صنعتی در دست اقدام می‌باشد و عملیات گازرسانی به 132 روستا نیز در دست طراحی می‌باشد.

لازم به ذکر است 1 هزار و 177 روستای استان کردستان از نعمت گاز طبیعی برخوردارست.

 
A+ A-