شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در دیدار با رئیس جدید امور پژوهش؛ حوزه فعالیت امور پژوهش در سازمان‌ها گسترده و پهناور است
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در دیدار با رئیس جدید امور پژوهش، حوزه فعالیت این واحد را اینگونه توصیف کرد: تحقیق و توسعه از ضرورت‌های ارتقای کیفیت و تنوع محصول و رقابت‌پذیری در سطح واحدهای سازمانی است تا اقدامات و فعالیت جامعه و راهبردی تحقیقاتی در زمینه بازار، فرآیند، محصول، افزایش دانایی تولید و حتی مهارت‌های تخصصی و حرفه‌ای مدیران و کارکنان بخش‌های گوناگون صنعت گاز مدنظر و ارزیابی دقیق قرار گیرد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان مهندس احمد فعله‌گری در مورد اهمیت و حوزه فعالیت امور پژوهش اظهار داشت: تحقیق و توسعه (R&D) تاثیر مستقیمی بر نوآوری، بهره‌وری، کیفیت، سطح استاندارد زندگی، سهم بازار و نیز دیگر عواملی که در افزایش توان رقابتی سازمان‌ها مؤثر هستند، دارد. واحد تحقیق و توسعه، قلب یک شرکت یا سازمان است و نقش آن تغذیه تکنولوژیکی شرکت در همگامی با روند پیشرفت علم و دانش و خواسته‌های مدیریت است. واحدهای تحقیق و توسعه باید جستجوگر تکنولوژی و نوآوری باشند.

وی با تاکید بر حمایت از طرح‌های پژوهشی عنوان کرد: با حمایت از طرح‌های پژوهشی زمینه ترویج دانش و علوم در سطح سازمان فراهم می‌گردد تا فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در حوزه‌های علوم و فناوری‌های موردنیاز برای واحدهای فنی و مهندسی و علوم انسانی گسترش یابد.

فعله‌گری حوزه فعالیت امور پژوهش در سازمان‌ها را گسترده و پهناور ذکر کرد و اضافه کرد: امور پژوهش بایستی فضای مناسب را برای ارائه فکر، ایده و خلاقیت در سازمان‌ها فراهم نماید و چالش‌ها، بحران‌ها و موانع موجود در راه پیشرفت سازمان را شناسایی و با ارائه راه‌حل‌های علمی این موانع را رفع نماید.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در پایان اظهاراتش چنین گفت: در حوزه پژوهش نیاز است هدف استراتژیک سازمان تدوین گردیده و برای نیل به این اهداف بایستی برنامه‌ریزی منظمی صورت گیرد و برای رئیس جدید پژوهش در زمینه پیشرفت اهداف آرزوی موفقیت نمود.

در ادامه جلسه مهندس پیمان الهیاری رئیس جدید امور پژوهش شرکت گاز استان کردستان در مورد برنامه‌ها و اهداف امور پژوهش گفت: طرح‌های پیشنهادی پایان‌نامه‌ها در دو مقطع کارشناسی ارشد / دکتری که در راستای اهداف پژوهشی، توسعه فناوری یا خدمات شناختی و در چارچوب اولویت‌های شرکت گاز استان کردستان قرار داشته باشد و دستاورد یکپارچه‌ای را دنبال کنند مورد حمایت قرار خواهد گرفت و طرح‌های پژوهشی و توسعه فناوری خصوصاً در حوزه علوم فنی و مهندسی و توسعه خدمات، مشروط به مشخص بودن فازهای بعدی طرح برای رفع نیازهای سازمان و در حوزه دانش بنیان مورد بررسی قرار می‌گیرند.