شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان؛ یکی از استراتژی‌های محوری شرکت گاز استان کردستان چابکی و سرآمدی در عملیات و پاسخگویی سریع و صریح به درخواست‌های مشترکین است
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان گفت: یکی از استراتژی‌های محوری شرکت گاز استان کردستان چابکی و سرآمدی در عملیات و پاسخگویی سریع و صریح به درخواست‌های مشترکین بوده و اجرای صحیح این اصل حمایت از ارزش‌های والای انسانی را به دنبال دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان مهندس احمد فعله‌گری در مورد رعایت حرمت مراجعان گفت: تکریم و گرامی داشتن مردم در تمام ادیان و فرهنگ‌ها جایگاه والا و بلندمرتبه دارد و و تمامی بزرگان دین و صاحبان اندیشه به آن تاکید نموده‌اند و در سند استراتژی شرکت و در مدل تعالی سازمانی تاکید ویژه‌ای به این اصل مهم شده است.

احمد فعله‌گری با بیان اینکه در دین مبین اسلام به تکریم انسان‌ها توجه ویژه‌ای صورت گرفته است گفت: رعایت حرمت انسان‌ها بنیادی‌ترین ارزش نظام اسلامی است و بین رضایت مردم و رضایت خداوند ارتباط مستقیم وجود دارد در جهان بینی اسلامی راه خدا از میان خلق می‌گذرد و جلب خشنودی خداوند تعالی از طریق جلب رضایت مردم امکان‌پذیر است.

وی افزود: بحث تکریم و پاسخگویی به مراجعان یکی از مباحث مهمی است که در دستگاه‌های اجرایی مطرح است و اساسا هدف نهایی بدست آوردن رضایت‌مندی مردمی است و موارد، مشکلات و مسائل ارباب رجوع، نحوه برخورد مناسب با ارباب رجوع، حقوق شهروندی را در بر می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در مورد اصول مشتری‌مداری اظهار داشت: اصولا مشتری مداری نه به خاطر رعایت مفاد دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های اداری بلکه یک وظیفه انسانی است و نباید آن را بعنوان وظیفه اضافی متصور بود و این اصل مهم بایستی سرلوحه امور قرار گیرد.

فعله‌گری در ادامه بیان داشت: هر گونه خدمت و تلاش در جهت رضایت ارباب رجوع و مراجعانی که به خدمات ما نیاز دارند، رضایت و خشنودی خداوند را بدنبال داشته و برای یک فرد مسلمان پاسخگویی سریع و و صریح همراه با احترام عبادت بشمار می‌رود و بهترین روش برای نزدیکی به خداوند است.

وی گفت: بایستی نیازهای مشتریان درون سازمان و برون سازمانی شناسایی شود و پیمایش گردد تا نهایتا کلیه پیشنهادات منجر به صرفه‌جویی، سرعت عمل، و رضایت ارباب رجوعان گردد.

وی گفت: یکی از رویکردهای نوین عصر حاضر در خصوص مدیریت توجه به ارباب رجوع و جلب رضایت خدمت‌گیرندگان است که در این راستا مولفه سرعت، صحت و دقت در انجام خدمت‌رسانی بسیار مهم است.