شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مهندس فعله‌گری مدیرعامل گاز کردستان؛ مصرف بیش از 230 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در اردیبهشت ماه سال 98 توسط مشترکین شرکت گاز استان کردستان
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان گفت: مشترکین شرکت گاز استان کردستان در اردیبهشت ماه سال 98 با مصرف 230 میلیون و 370 هزار و 367 مترمکعب گاز طبیعی قدم به فصل گرم سال گذاشتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، مهندس احمد فعله‌گری با بیان اینکه مصرف گاز طبیعی در هرسال با افزایش روبرو بوده است گفت: در سال 97 مشترکین شرکت گاز استان کردستان با احتساب مصرف نیروگاه در اردیبهشت ماه 224 میلیون و 508 هزار و 766 مترمکعب گاز مصرف کردند که این مصرف در اردیبهشت ماه سال 98 به 230 میلیون و 370 هزار و 367 متر مکعب افزایش یافته که  3  درصد افزایش مصرف را آشکار می‌نماید.

فعله‌گری به میزان مصرف 2 ماه اول سال جاری و مقایسه با سال 97 اشاره کرد و اظهار داشت: میزان مصرف گاز طبیعی در فروردین و اردیبهشت ماه سال 98 نسبت به سال 97با افزایش درصدی مواجه بوده و مصرف فروردین و اردیبهشت ماه سال گذشته 477 میلیون و 43 هزار و 331  مترمکعب بوده که این میزان در سال 98 و با احتساب افزایش مصرف به 517 میلیون و 284 هزار و 180 مترمکعب رسیده است. 

مهندس فعله‌گری در پایان اظهاراتش توسعه هر گونه خدمت را مرهون همکاری و همراهی مردم و مشترکین عزیز ذکر کرد و از همراهی مردم شریف استان کردستان در مصرف بهینه گاز طبیعی در فصول سرد سال تشکر و قدردانی نمود.