شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مصرف 2 میلیارد و 640 میلیون مترمکعب گاز طبیعی تا پایان بهمن ماه سال 97 توسط مشترکین شرکت گاز استان کردستان
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان گفت: مشترکین شرکت گاز استان کردستان در 11 ماهه منتهی به پایان بهمن ماه سال 97 با مصرف 2 میلیارد و 640 میلیون و 600 هزار مترمکعب گاز طبیعی قدم به ماه پایانی سال گذاشتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، مهندس احمد فعله‌گری با بیان اینکه مصرف گاز طبیعی در هر سال با افزایش روبرو بوده است گفت: در سال 94 مشترکین شرکت گاز استان کردستان با احتساب مصرف نیروگاه تا پایان سال 2 میلیارد و 744 میلیون و 748 هزار و 409 مترمکعب گاز مصرف کردند که این مصرف در سال 95 به 2 میلیارد 682 میلیون و 743 هزار و 713 مترمکعب افزایش و در سال 96 به 2 میلیارد و 699 میلیون و 647 هزار و 94 مترمکعب افزایش یافته است.

فعله‌گری به میزان مصرف بهمن ماه سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: میزان مصرف تا پایان بهمن ماه سال 97 نسبت به سال 96 با افزایش 8 درصدی روبرو بوده و مصرف بهمن ماه سال گذشته 328 میلیون و 733 هزار و 523 مترمکعب بوده که این میزان در سال 97 و با احتساب افزایش مصرف به 355 میلیون و 65 هزار و 838 مترمکعب رسیده است.

وی تصریح کرد: مشترکان شرکت گاز استان کردستان در 11 ماهه منتهی به پایان بهمن ماه سال 96 با مصرف 2 میلیارد و 401 میلیون 545 هزار و 725 مترمکعب گاز روبرو که این میزان مصرف در مدت مشابه سال جاری به 2 میلیارد و 640 میلیون و 600 هزار مترمکعب گاز طبیعی افزایش یافته که افزایش 10 درصدی را نشان می‌دهد.        

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان به وضعیت مطلوب خدمات اشاره کرد و بیان داشت: در بهمن ماه سال 96 پرمصرف‌ترین روز 96/11/28 که میزان مصرف 12 میلیون و 411 هزار و 492 مترمکعب بوده و در سال جاری پرمصرف‌ترین با سقف 11 میلیون و 952 هزار و 355 مترمکعب متعلق به 97/11/16 است که نسبت به پرمصرف‌ترین روز سال گذشته کاهش 4 درصدی را نمایانگر است.

مهندس فعله‌گری در ادامه اظهاراتش در مورد صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی تصریح کرد: در روزهای سرد زمستان که دمای هوا به زیر صفر کاهش می‌یابد میزان مصرف گاز طبیعی به شدت افزایش می‌یابد و بایستی مشترکین محترم به یاری شرکت ملی گاز ایران و شرکت گاز استان شتافته و با رعایت مصرف بهینه در گاز طبیعی و دمای رفاه (18 تا 21 سانتیگراد) تمام هموطنان را در گرمای لذت بخش شعله آبی سهیم نمائیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در پایان سخنانش از ادارات دولتی درخواست کرد که پس از اتمام ساعت اداری سیستم‌های گرمایشی را خاموش و در روز اداری بعد یک ساعت قبل از شروع کار آن را روشن نمایند و در روزهای تعطیل نیز این اقدام را برای صرفه‌جویی در مصرف گاز و حفظ منابع انرژی تکرار نمایند.