شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
در سطح شرکت ملی گاز؛ شرکت گاز استان کردستان رتبه نخست استفاده از سامانه آموزش مجازی را کسب کرد.
طی گزارش ارسالی رئیس آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی گاز ایران و گزارش آمار کارکنان معرفی شده جهت شرکت در دوره‌های مجازی سال 97 شرکت گاز استان کردستان موفق گردید رتبه نخست را کسب کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان به مناسبت کسب این رتبه مهندس سعید مؤمنی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در قالب لوح تقدیر از زحمات مهندس احمد فعله‌گری و همکاران مجموعه شرکت گاز استان کردستان تقدیر کرد.

 در متن تقدیرنامه "مهندس سعید مؤمنی" خطاب به مهندس " احمد فعله‌گری"، مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان آمده است: احتراما، حسب گزارش رئیس محترم آموزش و تجهیز نیروی انسانی بدینوسیله از مساعی و تلاش جنابعالی و مسئولان آن شرکت در زمینه‌سازی حضور و همچنین شرکت فعال کارکنان محترم در دوره‌های آموزش مجازی که بی شک نقش اساسی در افزایش بهره‌وری و ارتقاء خدمات‌رسانی در راستای وظایف تعریف شده شرکت ملی گاز ایران خواهد داشت، سپاسگزاری می‌گردد.

 لازم به ذکر است شرکت گاز استان کردستان برای ارتقای سطح توانمندی نیروی انسانی برنامه‌ریزی منظم و مدونی را در هر سال تنظیم و به علت در دسترس بودن نرم‌افزار آموزش مجازی در هر موقعیت جفرافیایی در راستای رسیدن به بازدهی بهتر و بهبود در انجام وظایف شغلی نگاه ویژه‌ای به این نوع آموزش دارد.