شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
تعریف چشم‌انداز مهم‌ترین اقدام در حوزه تدوین سند استراتژی شرکت گاز استان کردستان است.
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در مورد اهمیت برنامه‌ریزی برای تعالی سازمانی اظهار داشت: تعریف چشم‌انداز مهم‌ترین اقدام در حوزه تدوین سند استراتژی شرکت گاز استان کردستان است.

 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان مهندس احمد فعله‌گری برنامه‌های تحول اداری و توسعه سیستم‌های مدیریتی را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: امروزه بهبود و تحول ادارای جزء موارد مورد توجه مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت منابع انسانی و اداری در سازمان‌ها و شرکت‌هاست، چرا که تاثیر بهبود و تحول اداری بر رضایت‌مندی شغلی، افزایش کارایی، افزایش بهره‌وری، افزایش انگیزش در کارکنان به اثبات رسیده و در این راستا مدیران و کارشناسان به تدوین راهبردهای مختلفی اقدام نموده‌اند.

وی افزود: بهبود و تحول اداری در سازمان‌ها به کمک برنامه‌ریزی استراتژی و سیستم‌های مدیریتی به توانمندسازی سازمان‌ها و تعامل سازنده با همدیگر کمک می‌کند و در میان تمامی سیستم‌ها و استراتژی‌های موجود در سازمان‌ها، مدل EFQM به دلیل وجود معیارها و زیرمعیارهای متنوع و همسو با اهداف سازمانی می‌تواند به عنوان ابزار و تکنیکی موثر در زمینه بهبود و تحول اداری مطرح گردد.

فعله‌گری تحول اداری را اجتناب‌ناپذیر دانست و بیان داشت امروزه ارتقای کیفیت خدمات در هر دو بخش دولتی و خصوصی امری مهم و ضروری است و هدف از تعالی سازمانی، طراحی مدل و شناسایی ابعاد تعالی در بخش دولتی است تا به وسیله این مدل بتوان میزان حرکت در مسیر تعالی را در سازمان‌های بخش دولتی اندازه‌گیری نمود.

این مقام مسئول تصریح کرد: تحولات دنیای امروز و گرایش به مدیریت علمی و دانش‌محور در سازمان‌ها، لزوم هر چه بیشتر استفاده از روش‌های نوین دانش‌بنیان، استاندارد و پذیرفته شده جهت موفقیت سازمان‌ها را ایجاب می‌کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان نتایج ارزیابی را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: نتایج خود ارزیابی با معیار سرآمدی در صورت شناسایی صحیح نقاط قابل بهبود و اولویت‌بندی و اجرای مناسب پروژه‌های بهبود حاصل از آن، چرخه بهبود را کامل و رضایتمندی تمامی گروه‌های ذینفع را به دنبال داشته و توسعه پایدار را برای شرکت تضمین خواهد نمود. روند طی شده در شرکت گاز استان کردستان از سال 1396 در استفاده از مدل تعالی و شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود و ثمرات حاصل از اجرای پروژه‌های بهبود بیانگر اهتمام مدیران و کارکنان مجموعه برای حرکت در این مسیر است.

فعله‌گری تفکر استراتژیک را زمینه‌ساز تحول دانست و بیان داشت: اگر تعالی سازمانی در سازمان نهادینه شود باعث می‌گردد تفکر و ایده رشد سازمانی و گام برداشتن در جهت پیشبرد اهداف استراتژیک، چشم‌انداز و ماموریت سازمان با جهش خارق‌العاده‌ای خیز بردارد و ایجاد انگیزش در کارکنان می‌تواند در رسیدن سریع‌تر به اهداف سازمان بسیار راه‌گشا باشد.

وی در پایان سخنانش به مسئله اخلاق اشاره کرد و آن را ضروری دانست و یادآور شد: در سند استراتژیک به مصادیق ارزش‌های سازمانی مبنی بر منشور اخلاقی 11 گانه وزارت نفت تاکید شده و این مهم از طریق سایت شرکت گاز استان کردستان به کلیه ذینفعان درون و برون سازمانی منعکس شده است.