شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
تا پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور؛ ضریب نفوذ گاز در بخش روستایی استان کردستان به 94 درصد خواهد رسید
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان مطرح کرد: ضریب نفوذ گاز در بخش روستایی در استان کردستان تا پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور به 94 درصد خواهد رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، مهندس احمد فعله‌گری با اشاره به اینکه ضریب نفوذپذیری گاز در بخش روستایی اکنون به 85 درصد رسیده است، افزود: تعداد روستاهای گازدار استان تا پایان سال جاری به 1200 روستا افزایش خواهد یافت و ضریب نفوذ گاز طبیعی در بخش روستایی به 90 درصد ارتقاء خواهد یافت.

فعله‌گری با بیان اینکه هم‌اکنون 96 روستا نیز عملیات گازرسانی در آن ادامه دارد، اظهار داشت: کل خانوار روستایی استان 133 هزار و 359 خانوار که از این میزان تعداد خانوار گازدار روستایی تا پایان آبان ماه سال جاری 114 هزار و 113 خانوار می‌باشد که تا پایان سال این ضریب با افزایش روبرو خواهد بود.

وی اجرای پروژه‌های زیربنایی با هدف تقویت سیستم‌های گازرسانی استان در راستای تامین ایمنی و استمرار گاز طبیعی را از برنامه‌ها‌ی آینده این شرکت دانست و گفت: به همین منظور ارتقای تعداد روستاهای گازدار استان به 1 هزار و 500 مورد جزو پروژ‌ه‌های در دست بررسی و اجرا خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: ضریب نفوذ گاز در بخش روستایی کشور از میزان بهره‌مندی جمعیت روستایی استان کردستان پایین‌تر می‌باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در پایان این گفتگو گفت: در حال حاضر از 30 شهر استان 29 شهر با ضریب نفوذپذیری 99/9 درصد گازدار و تنها شهر باقیمانده شهر چناره مریوان می‌باشد که به علت سدسازی و جابجایی آن در حال حاضر فاقد جمعیت است و گازرسانی به آن امکان‌پذیر نیست.