شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
شرکت گاز استان کردستان لوح تقدیر مدیریت انرژی از طرف استاندار کردستان را دریافت کرد.
از سوی استاندار استان کردستان لوح تقدیر در زمینه صرفه‌جویی و مشارکت در طرح کاهش مصرف انرژی برق به مهندس فعله‌گری مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان اهداء گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز کردستان؛ در متن تقدیرنامه "مهندس بهمن مرادنیا استاندار کردستان خطاب به مهندس "احمد فعله‌گری"، مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان آورده است: بدینوسیله از تلاش‌های ارزشمند جنابعالی و مجموعه همکاران محترم آن شرکت در صرفه‌جویی و مشارکت در طرح کاهش مصرف انرژی برق در تابستان 97 که همگام و هم راستا با سایر ادارات استان، راهکارهای مدیریت مصرف را به خوبی انجام داده و گام مؤثر برداشته‌اید، تشکر و قدردانی می‌نمایم. 

در ادامه این لوح تقدیر آمده است: استمرار و تلاش صادقانه آن مجموعه در به کارگیری الگو و راهکارهای مدیریت در سایر موضوعات، درخت امیدی است که به بار می‌نشیند و آینده‌ای روشن را برای توسعه استان به ارمغان می‌آورد. 

لازم به ذکر است شرکت گاز استان کردستان تاکنون موفق شده در جشنواره‌های مختلف که در سطح استانی، وزارتی و ملی برگزار گردیده، حائز رتبه‌های برتر شود..