شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مصرف بیش از 1 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در شش ماهه اول سال 97 توسط مشترکین گاز کردستان
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان گفت: مشترکین شرکت گاز استان کردستان در شش ماهه اول سال 97 با مصرف 1 میلیارد و 181میلیون و 222 هزار و 640 مترمکعب گاز طبیعی به استقبال فصل سرما رفتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، مهندس احمد فعله‌گری با بیان اینکه مصرف گاز طبیعی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش روبرو بوده است گفت: در سال 96 مشترکین شرکت گاز استان کردستان با احتساب مصرف نیروگاه در کل 1 میلیارد و 103 میلیون و 249 هزار و 13 مترمکعب گاز مصرف کردند که 515 میلیون و 445 هزار و 479 مترمکعب از کل مصرف در سطح استان در بخش نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج بوده است.

فعله‌گری با اشاره به شرایط جوی علی‌الخصوص زمستان در سال گذشته، افزود: در سال قبل شاهد زمستان سردی نبودیم و خوشبختانه هیچ‌گونه قطعی گاز هم نداشتیم اما این افزایش مصرف بخشی از آن مربوط به افزایش تعداد مشترکین و بخش قابل توجهی از آن مربوط به جریان گاز در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج بوده که در تمام فصول سال چرخه سوخت آن تامین گردیده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان تامین سوخت مستمر و مداوم در تمامی بخش‌ها را ناشی از افزایش تولید گاز در سطح کشور و همچنین افزایش سهمیه گاز استان و تاحدودی وضعیت مناسب آب و هوا در فصل زمستان دانست.

مهندس فعله‌گری به مقایسه مصرف شش ماهه اول سال جاری و سال گذشته پرداخت و گفت: در شش ماهه اول سال جاری در بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی کل مصرف استان 1 میلیارد و 181 میلیون و 222 هزار و 640 مترمکعب بوده که با در نظر گرفتن مصرف گاز طبیعی در شش ماهه اول سال گذشته که در کل استان برابر با 1 میلیارد و 103 میلیون و 249 هزار و 13 مترمکعب گاز بوده 7.07 درصد افزابش را نشان می‌دهد در حالیکه در همین مدت مصرف نیروگاه سنندج در سال 96 برابر با 5 میلیون و 445 هزار و 479 مترمکعب بوده که درسال 97 به 564 میلیون و 758 هزار و 546 متر مکعب رسیده که در حدود 9.57 درصد افزایش را بیان می‌کند.