شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مهندس امجدی پور در سمینارارتقاء سلامت نظام اداری در سنندج؛شرکت ملی گاز در زمینه اجرای ماده 28 نظام سلامت اداری فراتر از قانون عمل نموده است
مهندس امجدی پور رئیس امور بازرسی شرکت ملی گاز ایران در سمینار ارتقاء سلامت نظام اداری در سنندج گفت: شرکت ملی گاز ایران در زمینه اجرای ماده 28 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری فراتر از قانون عمل نموده و تمام عملکرد شرکت ملی گاز در این زمینه را در چارچوب مقررات به سازمان های ذیربط اعلام نموده است.

 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان مهندس امجدی پور در سمینار ارتقای سلامت نظام اداری گفت: بسیار خرسندم که در خدمت مردم خونگرم ، شریف ، نجیب و خستگی ناپذیر استان فرهنگی کردستان هستم و این حضور توفیق الهی است و جای بسی افتخار دارد.   

مهندس امجدی پور با بیان اینکه عمل به قانون بایستی جزء وظایف ذاتی هر سازمان باشد، گفت: هدف از تشکیل جلسات هم اندیشی در  مباحث سلامت اداری در رابطه با تدوین شاخص ها و سنجه های سلامت اداری و پایش آنها بوده و اقدام بعدی استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت های سازمان به منظور جلوگیری از بروز فساد و همچنین شناسایی عوامل ایجاد فساد و نقاط ضعف و نارسایی سیستم اداری و ارائه راهکار برای رفع آنهاست و این اقدام به عنوان مهمترین هدف صنعت گاز در ارتقای کیفی خدمات است  .

وی افزود: پدیده شوم  فساد همیشه وجود داشته و سازمانها موظف به مقابله با فسادند چون اگر مبارزه صورت نگیرد گسترش آن باعث نابودی سازمانها می گردد و بقای آنها به نحوه مقابله آنها با فساد بستگی دارد. 

وی خاطر نشان کرد: : با توجه به پیشرفت علم و دانش راه بهتری برای جلوگیری از نفوذ فساد و تباهی در سازمانها وجود دارد که می تواند تضمین کننده بقا و پیشرفت باشد و آن پیشگیری از وقوع جرم است  .

این مقام مسئول افزود: برای ارتقاء سلامت اداری مشارکت مردم امری بسیار حیاتی است و با آموزش و اطلاع رسانی به مردم و نهادهای مردمی می توان زمینه ایجاد فساد در نظام های اداری را بسیار کاهش داد .

رئیس اموربازرسی شرکت ملی گاز ایران در ادامه افزود: توسعه سامانه های الکترونیکی در ادارات و سازمانها می توانند به کاهش بروز جرم کمک شایانی نموده به این دلیل که ارتباط دستگاه های اجرای با مردم به حداقل می رسد و بایستی برای ارتقای نظام اداری بستری فراهم گردد که افراد جامعه در هر نقطه ای بتوانند خدمات را دریافت نمایند.

وی در پایان سخنانش افزود: اگرتکالیف و وظایف کارمندان مشخص ، گلوگاه های مفسده خیز شناسایی ، فرآیندها  ، شاخص ها و سنجه های انجام کار در سازمان ها تدوین و پایش گردد می تواند زمینه ساز ارتقای نظام اداری و تضمین کننده جلوگیری از مفسده شده که الحمدالله در شرکت ملی گاز ایران و شرکت های تابعه ، تمامی این اقدامات به نحو مطلوبی انجام شده است.