شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی(شماره 18 -97) موضوع: برگزاری 6 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: -
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: چهارشنبه, 24 بهمن 1397 (ساعت 0:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: -

شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، پروژه های ذیل را به تفکیک طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 

1-نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کردستان واقع در سنندج- میدان جهاد

 

2-موضوع مناقصات :

ردیف

عنوان پروژه

تعداد روستا

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

1

گازرسانی به روستای هرسین سروآباد بصورت C

1

شامل گازرسانی به روستای هرسین از توابع شهرستان سروآباد

3/8

98

2

گازرسانی به مجتمع روستایی آل کبود بیجار  بصورت C

2

شامل گازرسانی به روستاهای آل کبود و خانباغی از توابع شهرستان بیجار

14

88

3

گازرسانی به روستای گل تپه طغامین  بیجار  بصورت C

1

شامل گازرسانی به روستای گل تپه طغامین از توابع شهرستان بیجار

6

54

4

گازرسانی به مجتمع روستایی مودی  دیواندره بصورت C

6

شامل گازرسانی به روستاهای مودی ، پنجه علیا، پنجه سفلی، سیر سفلی، سیر علیا و باش قشلاق از توابع شهرستان دیواندره

43

217

5

گازرسانی به مجتمع روستایی بست دیواندره بصورت c

4

شامل گازرسانی به روستاهای آلیجان، آب باره ،‌بست و که کوسان از توابع شهرستان دیواندره

34

260

6

گازرسانی به باقیمانده مجتمع روستایی حلوان سنندج بصورت C

-

شامل گازرسانی به باقیمانده روستاهای حلوان، هشمیز و تکیه هشمیز از توابع شهرستان سنندج

3

493

 

 

3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران :قابل دانلود از سایت www.nigc-kd.ir و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج-میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-امور قراردادها تلفن :

  9-33783625-087

 

4-مهلت ومحل دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت دو هفته . اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

 

5-شرایط اولیه متقاضیان :

–داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5 در رشته نفت وگاز جهت کلیه ردیف ها از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری - داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار و رفاه اجتماعی - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر- حسن سابقه-توان مالی و پشتیبانی

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب رادرارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

      

  روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان
A+ A-