شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی موضوع: برگزاری 7 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان(شماره 14 -97)
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: -
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: شنبه, 31 شهریور 1397 (ساعت 0:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: -

   شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، پروژه های ذیل را به تفکیک طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1-نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کردستان واقع در سنندج- میدان جهاد

2-موضوع مناقصات :

ردیف

عنوان پروژه

تعداد روستا

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

مقدار خط لوله فلزی (کیلومتر)

تعداد ایستگاه

1

گازرسانی به 12 واحد صنعتی در سطح استان  بصورت C

-

گازرسانی به 12 واحد صنعتی ( مرغداری ) در سطح شهرستان های بیجار،دهگلان،دیواندره وسنندج 

1/0

11

5/3

نصب 12 مورد ایستگاه TBS

2

گازرسانی به 17 واحد صنعتی شهرستان سقزبصورت  C

-

گازرسانی به 17 واحد از واحدهای صنعتی شهرستان سقز

14

17

6/1

نصب 4 مورد ایستگاه TBS

3

گازرسانی به مجتمع روستایی شیلان سنندج  بصورت PC( تامین کالا و اجرای پروژه )

4

شامل گازرسانی به روستاهای شیلان، لره ول، عسکران و بزلانه از توابع شهرستان سنندج 

8/17

163

---

---

4

گازرسانی به مجتمع روستایی مولان آباد  سقز بصورت  pc( تامین کالا و اجرای پروژه )

5

شامل گازرسانی به روستاهای مولان آباد، قره بغره ، درویان علیا، درویان سفلی و دره هوان  از توابع شهرستان سقز

6/46

334

---

---

5

گازرسانی به مجتمع روستایی خورخوره سقز بصورت  pc( تامین کالا و اجرای پروژه )

14

شامل گازرسانی به روستاهای خورخوره، ملاسالار، سیاه دره، دول سیر، قلعه جقه، دروزان علیا، چیچی خوار، کریم آباد، محمودآباد، کیسلان، شیخ له، رستمان، کندولان و قتلو از توابع شهرستان سقز

4/72

420

---

---

6

گازرسانی به مجتمع روستایی حسن سالاران سقز بصورت  pc

( تامین کالا و اجرای پروژه )

14

شامل گازرسانی به روستاهای حسن سالاران ،کانی کبود، قشلاق ملا، باغچله، سرتکلتو، کچل منگان، بهرام، مزره، رنگه ریزان، سردره، ، طاله جار، مازوجدار، دره زیارت سفلی و دره زیارت علیا از توابع شهرستان سقز

68

637

---

---

7

گازرسانی به مجتمع روستایی سوته سقز بصورت  pc

( تامین کالا و اجرای پروژه )

8

شامل گازرسانی به روستاهای سوته، حاجی ممدان، قامیشله خورخوره، سیفه طاله، شیپانجو، قامیشله ذوالفقار، میک و سیانزار از توابع شهرستان سقز

3/49

243

---

---

 

3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران :قابل دانلود از سایت www.nigc-kd.ir و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج-میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-امور قراردادها تلفن : 

   9-33783625-087

4-مهلت ومحل دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت دو هفته . اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

5-شرایط اولیه متقاضیان :

– جهت ردیف های (4و5و6و7) داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 4 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و جهت مابقی ردیف ها داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت وگاز از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر- حسن سابقه-توان مالی و پشتیبانی

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب رادرارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 

پرداخت هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد                                                                                                

                                       روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

 

A+ A-