شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری 6 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان(شماره 11 -97)
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: -
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: چهارشنبه, 24 مرداد 1397 (ساعت 0:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: -

آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی(شماره 11 -97) برگزاری 6  مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان

 

 

   شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، پروژه های ذیل را به تفکیک طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 

1-نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کردستان واقع در سنندج- میدان جهاد

 

2-موضوع مناقصات :

ردیف

عنوان پروژه

تعداد روستا

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

مقدار خط لوله فلزی (کیلومتر)

تعداد ایستگاه

1

گازرسانی به مجتمع روستایی سوراو بانه بصورت  pc

3

شامل گازرسانی به روستاهای سرداو، سوراو و اشترآباد از توابع شهرستان بانه

4/17

159

---

---

2

گازرسانی به مجتمع روستایی بیان دره بانه بصورت  pc

8

شامل گازرسانی به روستاهای بیان دره ، وزمله، کویره گویزه ، هفت تاش، بادمجان ، کانی پری، ششه، برویشکانی و مرغداری برزنجی از توابع شهرستان بانه

7/47

183

---

---

3

گازرسانی به مجتمع احمد آباد باش قروه بصورت  pc

6

شامل گازرسانی به روستاهای شوراب هزاره، چراغ آبادشکرآباد، فیروزآباد، احمدآباد باش، گزل قایه و نیازبلاغ از توابع شهرستان قروه

2/42

314

---

---

4

گازرسانی به مجتمع بریاخان دهگلان بصورت  pc

7

شامل گازرسانی به روستاهای بریاخان، قلقله، قلعه گاه، سالارآباد، شادبلاغی، چشمه دراز و قشلاق خداکرم از توابع شهرستان دهگلان

38

209

---

---

5

گازرسانی به 12 واحد صنعتی در سطح استان  بصورت PC

-

گازرسانی به 12 واحد صنعتی ( مرغداری ) در سطح شهرستان های بیجار،دهگلان،دیواندره وسنندج 

1/0

11

5/3

نصب 12 مورد ایستگاه TBS

6

گازرسانی به مجتمع داش بلاغ قروه بصورت PC

1

گازرسانی به روستای داش بلاغ  و 2 واحد صنعتی در سطح شهرستان قروه 

16

12

---

---

 

3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران :قابل دانلود از سایت www.nigc-kd.ir و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج-میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-امور قراردادها تلفن : 

   9-33783625-087

 

4-مهلت ومحل دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت دو هفته . اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

 

5-شرایط اولیه متقاضیان :

جهت ردیف 2 داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 4 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و جهت مابقی ردیف ها داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر- حسن سابقه-توان مالی و پشتیبانی

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب رادرارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 

پرداخت هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد                                                                                            

    روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان