شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری10 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان(شماره 3 -97)
مهلت ارسال اسناد: سه‌شنبه, 25 اردیبهشت 1397 (مهلت به اتمام رسید)

   شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، پروژه های ذیل را به تفکیک طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1-نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کردستان واقع در سنندج- میدان جهاد

2-موضوع مناقصات :

ردیف

عنوان پروژه

تعداد روستا

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

خط لوله فلزی (کیلومتر)

تعداد ایستگاه

1

اجرای خط تغذیه 4 اینچ و شبکه پلی اتیلن سه راه موچش کامیاران بصورت  pc

( تامین کالا و اجرای پروژه )

--

شامل اجرای خط تغذیه 4 اینچ و شبکه پلی اتیلن سه راه موچش کامیاران

7/0

--

75/0

نصب یک مورد ایستگاه TBS

2

گازرسانی به مجتمع بان سعید کامیاران بصورت  pc( تامین کالا و اجرای پروژه )

6

شامل گازرسانی به روستاهای شیخ رش، بان سعید علیا ، هوارپان ، دگن، میمون آباد و قوری از توابع شهرستان کامیاران

2/31

234

---

---

3

گازرسانی به روستای چناره سنندج بصورت  pc( تامین کالا و اجرای پروژه )

1

گازرسانی به روستای چناره از توابع شهرستان سنندج

6/1

55

8/1

---

4

گازرسانی به شهرک صنعتی سرنجیانه سنندج بصورت  pc

( تامین کالا و اجرای پروژه )

---

شامل اجرای خط تغذیه 8 اینج شهرک صنعتی سرنجیانه از توابع شهرستان سنندج

---

---

8/4

نصب یک مورد ایستگاه TBS

5

گازرسانی به روستای نگل سنندج بصورت  pc( تامین کالا و اجرای پروژه )

1

شامل گازرسانی به روستای نگل از توابع شهرستان سنندج

4

529

---

---

6

گازرسانی به مجتمع روستایی حسن سالاران سقز بصورت  pc

( تامین کالا و اجرای پروژه )

23

شامل گازرسانی به روستاهای کانی کبود، قشلاق ملا، باغچله، سرتکلتو، کچل منگان، بهرام، مزره، رنگه ریزان، سردره، حسن سالاران، طاله جار، مازوجدار، دره زیارت سفلی، دره زیارت علیا، سوته، سیفه طاله، شیپانجو، قامیشله ذوالفقار، میک، سیانزار، حاجی ممدان، قامیشله خورخوره و قره بغره از توابع شهرستان سقز

5/127

916

---

---

7

گازرسانی به مجتمع روستایی شانشین مریوان بصورت  pc

( تامین کالا و اجرای پروژه )

14

شامل گازرسانی به روستاهای پلوره، شاهیدر، پیرخضران، چویین، ده بنیاد، دره هرد، گوریچه، میدول، طینال، آلی همدان، گلچیدر، تازه آبادصوفی بله، صوفی بله و شانشین از توابع شهرستان مریوان

85

550

---

---

8

گازرسانی به مجتمع خورخوره سقز بصورت  pc( تامین کالا و اجرای پروژه )

18

شامل گازرسانی به روستاهای ملاسالار،سیاه دره، دول سیر، قلعه جقه، دروزان علیا، چی چی خوار، کریم آباد، محمودآباد، کیسلان، شیخ له، رستمان، کندولان، قتلو، خورخوره، مولان آباد، درویان علیا، درویان سفلی و دره هوان از توابع شهرستان سقز

110

718

---

---

9

گازرسانی به روستای پشته کامیاران بصورت  pc( تامین کالا و اجرای پروژه )

1

شامل گازرسانی به روستای پشته از توابع شهرستان کامیاران

6

55

---

---

10

گازرسانی به مجتمع روستایی سارتکه بانه بصورت  PC

( تامین کالا و اجرای پروژه )

8

شامل گازرسانی به روستاهای سارتکه علیا، سارتکه سفلی، بایزید، ده کهنه، رشکی، کندل،گوزله و آلی مکان از توابع شهرستان بانه

2/26

139

---

---

 

3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران :قابل دانلود از سایت www.nigc-kd.ir و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج-میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-امور قراردادها تلفن : 

   9-33783625-087

4-مهلت ومحل دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت دو هفته . اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

5-شرایط اولیه متقاضیان :

جهت ردیف های (6و7و8) داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 4 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و جهت مابقی ردیف ها داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر- حسن سابقه-توان مالی و پشتیبانی

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب رادرارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 

 پرداخت هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد                                                                     روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان