شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری 5 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان (شماره 8 -96)
مهلت ارسال اسناد: شنبه, 12 اسفند 1396 (مهلت به اتمام رسید)

   شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، پروژه های ذیل را به تفکیک طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1-نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کردستان واقع در سنندج- میدان جهاد

 2-موضوع مناقصات :

ردیف

عنوان پروژه

تعداد روستا

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

تعداد ایستگاه

1

گازرسانی به مجتمع روستایی حقه دهگلان بصورت  PC( تامین کالا و اجرای پروژه )

3

شامل گازرسانی به روستاهای حقه ، خضر لک  و قوچم از توابع شهرستان دهگلان

6/17

59

---

2

گازرسانی به  روستای سو سنندج بصورت  PC( تامین کالا و اجرای پروژه )

1

گازرسانی به روستای سو از توابع شهرستان سنندج

2/12

117

---

3

گازرسانی به مجتمع روستایی سارتکه بانه بصورت  PC( تامین کالا و اجرای پروژه )

8

شامل گازرسانی به روستاهای سارتکه علیا، سارتکه سفلی، بایزید، ده کهنه، رشکی، کندل،گوزله و آلی مکان از توابع شهرستان بانه

2/26

139

---

4

گازرسانی به صنایع محور مریوان – سقز بصورت  PC( تامین کالا و اجرای پروژه )

---

گازرسانی به صنایع محور مریوان – سقز

5/12

9

نصب دو مورد ایستگاه میترینگ

5

اجرای انشعابات پراکنده در سطح شهرستان سنندج به صورت C

-

اجرای انشعابات پراکنده در سطح شهرستان سنندج

---

700

---

 

3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران :قابل دانلود از سایت www.nigc-kd.ir و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج-میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-امور قراردادها تلفن :    9-33783625-087

4-مهلت ومحل دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت دو هفته . اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

 5-شرایط اولیه متقاضیان :

– داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر- حسن سابقه-توان مالی و پشتیبانی

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب رادرارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 

پرداخت هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد     

                                                                                                                                            روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان