شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

برگزاری 4مورد مناقصه احداث ساختمان اداره گاز در شهرهای کانی سور بانه ، آرمرده بانه ، بابارشانی بیجار و صاحب سقز از توابع استان کردستان
مهلت ارسال اسناد: یکشنبه, 5 آذر 1396 (مهلت به اتمام رسید)

شرکت گاز استان کردستان در نظر دارد به استناد قانون مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، موضوع مناقصات ذیل را به تفکیک وطبق شرایط کلی زیرومشخصات مندرج دراسنادمناقصه ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 

1-نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کردستان واقع در سنندج- میدان جهاد

 

2-موضوع مناقصات :

1)       احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر  کانی سور از توابع شهرستان بانه به مساحت زیربنای 150 مترمربع در 2 طبقه

2)      احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر  آرمرده از توابع شهرستان بانه به مساحت زیربنای 150 مترمربع در 2 طبقه

3)       احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر  بابارشانی از توابع شهرستان بیجار به مساحت زیربنای 150 مترمربع در 2 طبقه

4)       احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر  صاحب از توابع شهرستان سقز به مساحت زیربنای 100 مترمربع در 2 طبقه

 

 3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران :

قابل دانلود از سایت www.nigc-kd.ir و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج-میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-امور قراردادها تلفن : 9-33783625-087

 

4-مهلت ومحل دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:

- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت دو هفته .

- اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

- پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

 

5-شرایط اولیه متقاضیان :

الف – داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5 در رشته ابنیه

ب- داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

ج- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب را در ارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 

 

* پرداخت هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .  

 

                       

                                                   روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان