شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری 5 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان(شماره12-95)
مهلت ارسال اسناد: سه‌شنبه, 17 اسفند 1395 (مهلت به اتمام رسید)

شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصاتو بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران،پروژه های ذیل را به تفکیک طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 

1-نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کردستان واقع در سنندج- میدان جهاد

 

2-موضوع مناقصات :

ردیف

عنوان پروژه

تعداد روستا

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

نحوه انجام کار

1

گازرسانی به روستای دره خشکه  سنندج

1

گازرسانی به روستایی دره خشکه  از توابع شهرستان سنندج

5/5

37

تامین کالا و اجرا (PC)

2

گازرسانی به روستای پشته کامیاران

1

شامل گازرسانی به روستای پشته کامیاران

8/5

55

تامین کالا و اجرا (PC)

3

گازرسانی به مجتمع روستایی گاوشان کامیاران

2

شامل گازرسانی به روستاهای گاوشان ویوسف آباد از توابع شهرستان کامیاران

6

119

تامین کالا و اجرا (PC)

4

گازرسانی به مجتمع روستایی شیخ عطار  مریوان

3

شامل گازرسانی به روستاهای سیور ، جلیله و شیخ عطار از توابع شهرستان مریوان

6/17

91

اجرا (C)

5

گازرسانی به مجتمع روستایی مولینان مریوان

6

شامل گازرسانی به روستاهای پلیاندر ، ونینه علیا ، ونینه سفلی ، ورو، مولینان وهلیزآباد از توابع شهرستان مریوان

4/18

188

اجرا (C)

 

3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران :قابل دانلود از سایت WWW.NIGC-KD.IR و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج-میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-امور قراردادها تلفن :9-33783625-087

 

4-مهلت ومحل دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت دو هفته . اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

 

5-شرایط اولیه متقاضیان :

– داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

 - داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر

- حسن سابقه-توان مالی و پشتیبانی

 

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب رادرارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 

پرداخت هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد                            

 

                     

                                                                روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان