شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

بهسازی ساختمان اداری شهرستان دهگلان و احداث سازه الحاقی
مهلت ارسال اسناد: شنبه, 1 خرداد 1395 (مهلت به اتمام رسید)

 

 شرکت گاز استان کردستان در نظر دارد به استناد قانون مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، موضوع مناقصه ذیل راطبق شرایط کلی زیر و مشخصات مندرج دراسناد مناقصه ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 

1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار:

- شرکت گاز استان کردستان واقع در سنندج- میدان جهاد
 

2- موضوع مناقصه:

- بهسازی ساختمان اداره گاز شهرستان دهگلان ( بهسازی ساختمان موجود و احداث سازه الحاقی )

 

 3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:

- قابل دانلود از سایت www.nigc-kd.ir و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج- میدان جهاد- ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

- امور قراردادها تلفن: 9-33783625-087

 

4- تاریخ ومهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی:

- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت یک هفته

 

5- مهلت ومحل تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:

- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز . اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

- پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

 

6- شرایط اولیه متقاضیان:

الف ) داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5 در رشته ابنیه

ب) داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

ج) ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

 

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب را در ارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 

* پرداخت هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .  

 

                       

                                                                     روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان