شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

برگزاری مزایده عمومی فروش لوله و اتصالات (شماره 2-94)
مهلت ارسال اسناد: یکشنبه, 25 بهمن 1394 (مهلت به اتمام رسید)

 

       

 شرکت گاز استان کردستان در نظر دارد از طریق برگزای مزایده عمومی نسبت به فروش اقلام مازاد و اسقاط مشروحه ذیل که شرایط و مشخصات دقیق آن دراسناد مزایده قید گردیده اقدام نماید.

 

- لوله ، اتصالات ، قطعات فلزی به وزن تقریبی 21 تن

- لوله ، اتصالات ، قطعات پلی اتیلن به وزن تقریبی 2.5 تن

- متقاضیان می توانند حداکثر درمدت  10 روز پس از تاریخ درج آگهی نوبت دوم جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده درساعات اداری به استثناء روزهای پنج شنبه و تعطیل به نشانی سنندج ،میدان جهاد، شرکت گاز استان کردستان ،امور قراردادها مراجعه نمایند.

- تضمین شرکت در مزایده 10 درصد قیمت پیشنهادی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب شرکت گاز استان کردستان می باشد.

- مهلت ارائه پیشنهادات وزمان بازگشایی پیشنهادات واصله در اسناد مزایده اعلام خواهد شده.

- متقاضیان درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های  9-33783625-087 تماس حاصل نمایند.

 

پرداخت هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد     

 

روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان